Veelgestelde vragen

Ondervloer voor laminaat: waarom - wanneer - welke?

De functie van een ondervloer is kleine oneffenheden in de basisvloer egaliseren, en zorgen voor akoestische en thermische isolatie. Om problemen met opstijgend vocht te vermijden moet ALTIJD begonnen worden met een plastiek folie . Indien een “combi” ondervloer gebruikt wordt, is een passend dampscherm reeds aan de ondervloer gekleefd.

Wat akoestiek betreft, moet men onderscheid maken tussen DOORGANGSGELUID (naar onder toe, op verdiepingen) en REFLECTIEGELUID (in de kamer zelf). De isolatie van beide types geluid is contradictorisch: om doorgangsgeluid te isoleren heeft men “lucht” nodig en om reflectiegeluid te isoleren “massa”. Nu zijn er voor Uniclic 2 mogelijkheden. De gewone 3mm Uniclic ondervloer, de 3mm Uniclic Combi Floor, de 3mm Transitsound Combi Floor en de 6mm Uni Softboard voldoen wat betreft doorgangsgeluid. In appartementen, waar een reglementering is voor geluidsisolatie naar ONDER moet één van deze ondervloeren gebruikt worden. De 2mm Unisound combi floor is veel beter voor geluid IN de kamer zelf, maar voldoet meestal niet voor geluidsisolatie naar ONDER. Op gelijkvloers, of in privé toepassingen heeft dit natuurlijk geen belang. Het komfort IN de kamer zelf is dan van veel meer belang.

De thermische isolatie vah een ondervloer is belangrijk voor VLOERVERWARMING. Onder dit hoofdstuk vindt u meer informatie hierover.

Wat is de droogtijd voor een nieuw geplaatste chape of afwerkbeton?

Vooreerst voldoende lang laten uitdrogen. Een basisvoorwaarde is dat er een plastiekfilm ligt tussen de basisbeton en de chape. Dan moet u, voor de dikte van de chape één week rekenen per cm dikte, tot een dikte van 4 cm. Voor hetgeen méér is dan 4 cm rekent men het dubbele. Dus voor een dikte van 6 cm moet men 4×1 + 2×2= 8 weken wachten. Voor meer dan 6 cm rekent men eigenlijk 4 weken per cm. Dit alles is natuurlijk ook onder voorwaarde dat het gebouw voldoende geventileerd wordt. Dit alles zijn natuurlijk vuistregels. Het probleem is dat het vocht vanuit de diepte naar de oppervlakte moet migreren, en dat zo iets gewoon TIJD nodig heeft.

Anderzijds, MOET men, in geval van nieuwe chape, zowel op gelijkvloers als op verdieping, het leggen beginnen met een plastiek folie. Alle Quick-Step COMBI-ondervloeren hebben deze folie reeds ingebouwd.

Welke ondervloer op vloerverwarming?

Er MOETeen dampdichte folie gebruikt worden. Ofwel gebruikt men één van de Quick-Step Combivloeren (= folie ingebouwd) ofwel een afzonderlijke plastiekfilm van minstens 200 micron dikte. De keuze van de ondervloer is hier bepaald door de warmteweerstand van de ondervloer. Volg in elk geval de speciale richtlijnen voor vloerverwarming. Kijk op de website of vraag de instructies bij uw leverancier.

Opmerking: een verwarmingssysteem dat tijdens de zomer ook kan koelen is NIET compatibel met laminaat, parket of met elke organische vloerbekleding.

Hoe kan men een laminaatvloer zagen?

Men kan laminaat in feite zagen met alle mogelijke zagen:

  • Handzaag: fijn(er) getand en met decorzijde naar boven
  • Elektrische cirkelzaag: eveneens fijner getand. Als voorbeeld: zaag van 22 cm diameter – 60 tanden. Hier eveneens decorzijde naar boven.
  • Decoupeerzaag. Als men een nette zaagsnede wil hebben moet men zagen met de decorzijde naar beneden, tenzij men zaagjes neemt met omgekeerde tanden. Als zagen worden normaal houtzaagjes genomen. Als voorbeeld van types kunnen we geven, voor het merk Bosch: T 127 D (tamelijk grof). Voor fijner werk: T 101 B.

Tenslotte moet in de meeste gevallen de zaagsnede niet zo perfect zijn. Deze wordt immers meestal afgedekt met profielen of plinten.

Quick-Step en statisch electriciteit

In plaatsen waar een laminaatvloer ligt kan, in sommige omstandigheden, statische elektriciteit voorkomen. Dit kan zich voordoen, in bepaalde combinatie van ondervloeren, basisvloeren, kunststoffen in wanden en plafonds, metaaldelen of –onderdelen, de persoonlijke gevoeligheid van bv. huid, enz…. Het is onmogelijk om vooraf te voorspellen wanneer dit probleem zou kunnen optreden. In het overgrote gedeelte van de gevallen is er GEEN probleem.

Een laminaatvloer KAN problemen geven indien de electrostatische oplading van het menselijk lichaam, bij een relatieve vochtigheid van 25% en een temperatuur van 23°C niet hoger wordt dan 2 kV (EN 1815). Is de oplading lager, dan is de vloer a-statisch.

In elk geval speelt ALTIJD de relatieve vochtigheid in de kamer of in de ruimte waar de vloer verlegd is, een zeer belangrijke rol. Een verhoging van de relatieve vochtigheid tot 55-60% LOST DIT PROBLEEM OP.

Een aantal Quick-Step producten hebben een speciale behandeling, om, zelfs in ongunstige omstandigheden, toch nog a-statisch te zijn. Dit zijn Quick-Step 800 Elégance, Noblesse, Majestic en natuursteentegels.

Wat is de beste legrichting?

Er is eigenlijk geen voorkeur omwille van technische redenen, omdat men de planken zowel in de lengte- als de breedterichting kan plaatsen. De uiteindelijke keuze is een persoonlijke en esthetische keuze. Het mooiste effect bekomt men als men de vloer bekijkt vanuit de meest gebruikte deuropening in de richting van de belangrijkste lichtinvalsbron, dat de planken dan in het verlengde van deze lichtinval geplaatst worden. Op deze manier heeft men slechts één voeg in de lengterichting van de planken. In de andere richting zou er telkens een voeg zijn in de breedterichting van de plank. Indien men echter meerdere deuren en vensters in de kamer heeft, kiest men best de methode die het eenvoudigst is om de vloer te plaatsen = volgens de langsrichting!

Hoe kan ik eventuele verfsporen of viltstift op mijn vloer verwijderen?

Met organische oplosmiddelen zoals aceton, white spirit, thinner, etc. Deze producten tasten uw Quick Step absoluut NIET aan. Ze moeten wel steeds op een doek aangebracht worden en nooit rechtstreeks op de laminaatvloer.

Dient er, voor normaal onderhoud, een onderhoudsproduct gebruikt te worden, en zo ja, welk?

Omdat er op een vloer bij intensiever gebruik een vetfilm kan gevormd worden in de loop van de tijd is het best om een geschikt onderhoudsproduct te gebruiken in het water. Indien men veel op kousenvoeten op de vloer loopt, als er kleine kinderen op spelen en rondkruipen, of indien er honden aanwezig zijn dan is dit natuurlijk veel meer het geval.

Een geschikt onderhoudsproduct is een product dat geen lagen opbouwt , en dat niet agressief in de naden dringt en deze laat opzwellen. Quick Step onderhoudsproduct is hiervoor speciaal ontwikkeld. In combinatie met de Quick Step microvezeldoekjes garandeert dit een perfect en probleemloos onderhoud. Gelieve te bedenken dat niet Quick-Step producten bovengenoemde NADELEN kunnen hebben. Wanneer dit éénmaal gebeurt zou dit onherstelbare of moeilijk te verhelpen schade kunnen teweeg brengen.

Hoe meer intensief reinigen?

Hiertoe volstaat een LICHT VOCHTIG onderhoud. Met onze Quick Step onderhoudsset kan men zowel droog als licht vochtig onderhouden. Bij het droog onderhoud neemt de microvezeldoek door

zijn vorm en samenstelling alle vuil weg, en geeft voldoende mechanische wrijving om ook aangekleefd vuil los te maken. Bij licht vochtig onderhoud wordt de microvezeldoek bevochtigd met de verstuiver

Bij de vloeren met afgeschuinde zijkanten is een uitsluitend droge reiniging aangeraden omdat bij een vochtige reiniging, vuil kan aankleven in de schuine kant en dit zal moeilijk te verwijderen zijn. Daarom moet men altijd EERST de vloer stofzuigen of met een microvezeldoek droog reinigen, en eventueel daarna licht vochtig reinigen.

Steeds NADWEILEN met een droge microvezeldoek.

Hoe moeten de plinten in het juiste verstek gezaagd worden?

De plinten zijn onderaan zo breed mogelijk. Ze zijn schuin gemaakt omdat ze er dan veel sierlijker uitzien. Dit heeft inderdaad zijn weerslag op het zagen. Het is echter moeilijk te beschrijven, maar een keer dat men dit begrepen heeft, is het heel makkelijk.

In elk geval moet de plint goed vastgeklemd worden om verschuiven tijdens het zagen te vermijden.

In een verstekbak zet met de plint rechtop, zoals ze zou staan tegen de muur en draait men de zaag naar links of naar rechts, afhankelijk van de hoek die men wil bekomen.

In het geval van een electrische cirkelzaag waarvan men de MOTOR kan draaien naar links of rechts, dan legt men best de plint PLAT op de zaagtafel, met de decorzijde naar boven.

Deze laatste methode is veruit de makkelijkste omdat men de plint makkelijker kan fixeren, maar niet iedereen heeft zo een zaag.

Bij de clipsplinten moet men het bijgeleverde houten spietje onder de plint leggen (met de dikke zijde aan de onderkant van de plint) om zo een perfect verstek te bekomen. Verder gelden dezelfde richtlijnen als hierboven.

Hoe gebeurt het dagelijks onderhoud van een laminaat vloer?

Het dagdagelijks onderhoud is in feite alleen maar het wegnemen van stof en losliggend vuil. Dit kan perfect DROOG gebeuren. Slechts af en toe , onder andere om aanklevend stof te verwijderen dient “licht vochtig” gereinigd te worden.

Welke ondervloer op een bestaande plankenvloer?

Op een plankenvloer legt men best Uni softboard platen, om de oneffenheden van de planken op zich op te vangen. Om het helemaal perfect te maken legt u best nog de 3mm Uniclic ondervloer boven de softboard om ook de oneffenheden tussen de softboard platen te egaliseren. Indien uw plankenvloer op het gelijkvloers ligt, vergeet dan niet om een plastiekfolie te leggen en er voor te zorgen dat de vloer aan de ONDERKANT voldoende geventileerd wordt.

Welke ondervloer bij plavuizen of bestaande tegels?

Plastiekfilm niet vergeten in verband met condensatie. Indien de tegels sterk geprofileerd zijn, of zeer oneffen liggen, best boven de plastiekfolie eerst softboard installeren en daar bovenop de 3mm Uniclic ondervloer. Bij vlakke niet geprofileerde tegels is de Uniclic Combi Floor of de Unisound Combi Floor voldoende.

Mag een laminaat vloer bovenop een bestaande vloerbekleding?

In sommige gevallen wel, in andere niet.

Op gelijkvloers moet een organische vloerbekleding verwijderd worden. Denk hierbij bij voorbeeld aan tapijt, parket, enz.. . Linoleum of vinyl mogen blijven liggen, doch hierbovenop moet nog één van de egaliserende ondervloeren gebruikt worden.

Op gelijkvloerse plankenvloer moet eerst een plastiekfolie worden gelegd, vervolgens softboard panelen en Uniclic ondervloer. ONDER de plankenvloer moet voldoende ventilatie voorzien zijn in de kruipruimte.

Op verdieping MAG bestaand tapijt blijven liggen, op voorwaarde dat het kortpolig is. Hierbovenop moet evenwel ook nog één van de egaliserende ondervloeren worden gebruikt.

Hoe zijn vochtproblemen te vermijden?

Vochtproblemen kan men beter voorkomen dan genezen, vandaar de volgende tips : Niettegenstaande de steeds zeer goede vochtbestendigheid van Quick-Step laminaatvloeren, is het af te raden laminaatparket te plaatsen in vochtige omgevingen (badkamer, sauna, wasplaats,…). Daarnaast is het absoluut af te raden (en trouwens volledig overbodig) om Quick-Step laminaatvloer vochtig te onderhouden. Vermijd ten allen tijde stagnerend vocht op de vloer.

Vochtgehalte van de basisvloer: consulteer de FAQ “nieuwe chape” Onderhoud van de laminaatvloer: consulteer FAQ: “onderhoud”

Is een laminaatvloer ECHT hout?

Neen, Quick Step is een LAMINAATVLOER. Het decor is een FOTO van echt hout, of van tegels, die gedrukt wordt op papier. Dit papier wordt gedrenkt in een melaminehars. Hierboven komt een zeer sterke transparante beschermlaag. In een pers, onder hoge druk en temperatuur, worden de melaminelagen onlosmakelijk geperst op een HDF plaat. In de toplaag wordt bovendien nog een hout- of tegelstructuur geperst. Onze “Authentic” kwaliteiten hebben zelfs een NATUURLIJKE textuur, die exact samenvalt met de houttekening. Hierdoor en door de extreem geperfectioneerde druktechniek is deze imitatie bijna niet meer te onderscheiden van echt hout. Men haalt dus een “houten vloer” in huis, ZONDER dat hiervoor kostbare bomen moeten sneuvelen. Bovendien hebt u niet de nadelen van een massief houten vloer. Een laminaatvloer is relatief goedkoop, gemakkelijk en snel (eventueel zelf) te plaatsen, en zeer gemakkelijk te onderhouden.

Kan een laminaatvloer op vloerverwarming? Zijn er speciale maatregelen te treffen?

Editie 03.2003

Quick Step is UITSTEKEND te combineren met vloerverwarming. Het leggen gebeurt ook hier ZWEVEND. Men moet wel de juiste ONDERVLOER kiezen. Men behoudt dus de voordelen van de gemakkelijke en snelle plaatsing van Quick Step en men heeft bovendien het voordeel dat :

Mogelijke condensatie wordt tegenhouden door de plastiekfilm, hetgeen bij volvlakse verlijming NIET mogelijk is.

Door de zwevende plaatsing ontstaan GEEN open voegen tijdens de verwarmingsperiode.

Volg in elk geval de speciale richtlijnen voor vloerverwarming. Kijk op de website of vraag de instructies bij uw leverancier.

Opmerking: een verwarmingssysteem dat tijdens de zomer ook kan koelen is NIET compatibel met laminaat, parket of met elke organische vloerbekleding.

Allergiën

Door de gesloten oppervlaktestructuur van het laminaat en door de zeer dicht gesloten voegen tussen de panelen, krijgt stof geen kans om zich vast te zetten. Tevens zorgen een perfecte afwerking en optimale plaatsing van uw Quick-Step voor een probleemloze reiniging, ook op de moeilijkste plaatsen.

Stofmijt en andere allergie-verwekkende deeltjes kunnen in een dergelijke omgeving niet overleven en dus ook geen aanleiding geven tot allergieën. Het spreekt vanzelf dat dit belangrijk is voor mensen met astma of allergieën.

Om een goede hygiëne te behouden, is het van groot belang nooit een ander onderhoudsproduct te gebruiken dan Quick-Step onderhoudsproduct. Dit product bevat geen was of vernis en bouwt geen lagen op waarin stof zich kan vastzetten.

Met de Quick-Step microvezeldoekjes kan men probleemloos en gemakkelijk alle stof wegnemen.

Kan laminaat in een serre?

Ook hier hoeft men zich geen zorgen te maken over slijtage. Ook het verkleuren in direct zonlicht stelt geen probleem. Men moet er wel voor zorgen dat er ONDER de vloer een geschikte plastiekfilm ligt. Verder moet uiteraard stagnerend vocht op de vloer vermeden worden. Aan de buitendeur moet een geschikte mat gelegd worden die vocht en vuil opneemt.

Kan laminaat in badkamers?

Geen enkel probleem wat betreft slijtage. In verband met vocht moet men ervoor zorgen dat men geen natte handdoeken of zelfs water urenlang op de vloer laat staan. Na gebruik van de badkamer moet er voldoende geventileerd worden. De enige zorg is dat vocht ONDER de vloer zou kunnen komen door lekkage, overlopen van het bad, spelende kinderen, enz… Wanneer dit dagenlang ONDER de vloer blijft, dan zal dit uiteindelijk problemen geven. Met Uniclic heeft men het grote voordeel dat men de hele vloer zeer snel en makkelijk weer uit elkaar kan halen. Na uitdrogen van de ondervloer kunnen de panelen zonder meer opnieuw gelegd worden. Is men tè laat of heeft men het probleem niet gemerkt, dan is er nog altijd mogelijke tussenkomst door de verzekering.

Conclusie: als men weet waarmee men bezig is KAN en WORDT Quick Step gebruikt in badkamers. U zult zonder twijfel verstaan dat wij tegen gebeurlijke ongelukken GEEN garantie kunnen geven.

Kan Laminaat in keukens?

Geen enkel probleem wat betreft slijtage. Bovendien is Quick Step gemaakt op watervast verlijmde HDF panelen en, door de perfect gesloten voegen van Uniclic zal ook een ongelukje met bij voorbeeld een omgevallen glas water, geen probleem zijn. Vanzelfsprekend moet deze vloeistof zo snel mogelijk verwijderd worden. Stagnerend vocht, dat langere tijd op de vloer zou kunnen staan, dient vermeden te worden. Uiteraard zal een vloer in een keuken frequenter moeten gereinigd worden, doch het “schrobben” van een vloer, zoals dit vroeger gebeurde, is met laminaat helemaal niet meer nodig. Door de gesloten oppervlaktestructuur kunnen vuil en stof zich niet meer vasthechten. Meestal volstaat “droog” onderhoud, met de Quick-Step microvezeldoekjes, ruimschoots. Slechts af en toe (moet) kan licht vochtig gereinigd worden met de Quick Step microvezeldoekjes, en met het Quick Step reinigingsproduct.

Kunnen bureaustoelen op een laminaatvloer?

Jazeker. Is het evenwel sterk aangeraden om ZACHTE wielen onder te stoelen te monteren, als dit al niet het geval is. Men herkent ZACHTE wielen omdat er steeds, als loopvlak, een band in een andere kleur aanwezig is. Is dit niet het geval, haal dan bij een leverancier van bureaustoelen deze wielen. De oude wielen kunnen eenvoudig uit de poten getrokken worden, en de nieuwe komen in de plaats. Hierdoor zal de levensduur van uw laminaatvloer drastisch verhoogd worden EN zal uw vloer langer MOOI blijven.

Kan een laminaat vloer krassen?

Het oppervlak van een laminaatvloer is een melamine laag. Melamine is krasBESTENDIG, maar niet ONKRASBAAR. Scherpe voorwerpen kunnen de vloer zeker krassen. Daarom moeten, zoals trouwens het geval is voor alle types vloerbekledingen, enkele voorzorgsmaatregelen in acht genomen worden.

Scherpe voorwerpen kunnen stof en/of steentjes zijn. Deze moeten opgevangen worden aan de buitendeuren, door installatie van een geschikte deurmat.

Meubels die dikwijls verplaatst worden, zoals stoelen, moeten een geschikte bescherming krijgen onder de poten. Meestal is dit vilt of een niet-harde plastiekdop. Als deze bescherming versleten is, moet ze vervangen worden.

Onder verrijdbare meubels zoals bureaustoelen of sofa’s en zetels, moeten ZACHTE wielen gebruikt worden. Harde, beschadigde wielen kunnen zeer sterk krassen. Zorg er ook voor dat de wielen vrij kunnen ronddraaien.

Indien u een stofzuiger gebruikt, controleer dan ook of de wielen en de stofzuigopening niet beschadigd of tè hard zijn.

Kunnen beschadigingen in een vloer hersteld worden?

Kleine beschadigingen in het oppervlak (putjes) kunnen met Quick Step Fix opgevuld worden. Kieren in de vloer kunnen hersteld worden met Quick Step Kit. Beide producten zijn beschikbaar in de bijpassende kleuren; een herstelling is bijna onzichtbaar.

Indien er grotere beschadigingen zijn dan is het altijd mogelijk om één of meerdere panelen, zelfs midden in een vloer te vervangen. Met Uniclic en nog meer met Majestic IN&OUT is dit uitermate gemakkelijk.

Kan Uniclic laminaat ook gelijmd worden, want een lijmverbinding is toch sterker dan lijmloos?

Het is absoluut NIET zo dat een gelijmde verbinding sterker is dan een Uniclic verbinding. Bovendien hangt bij een gelijmde verbinding alles ervan af HOE de verlijming gebeurd is. Heeft men de juiste lijm gebruikt, op de juiste manier aangebracht, en in een voldoende hoeveelheid? Is de lijm voldoende lang uitgehard bij de juiste temperatuur? Is de vloer niet tè snel na het lijmen belopen, zodat de lijmverbinding stuk gegaan is?

Uniclic daarentegen garandeert een vloer waarvan alle naden perfect GESLOTEN zijn en gesloten zullen blijven. Bovendien is de tand en groef verbinding zo nauwkeurig gemaakt dat de tand perfect in de groef PAST. Men ziet en voelt de naad tussen de panelen nauwelijks. Tenslotte is een lijmloze verbinding zeker zo sterk als een gelijmde, maar met het voordeel dat het ALTIJD, zonder moeite goed is.

Wat valt niet onder de garantie?

Uitsluiting garantie:

Alle schade die voortkomt uit een gebrek dat nog niet inherent aanwezig was op het moment van aankoop, valt buiten de garantie. Het gaat dan bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, om schade veroorzaakt door: Plaatsing die niet is gebeurd conform de legvoorschriften en/of zonder goedgekeurde ondervloeren en overige accessoires.

Het niet naleven van de onderhoudsvoorschriften zoals vermeld op de website van fabrikant.

Ongelukken of ongepast en gebrekkig gebruik.

Onnatuurlijke slijtage, zoals veroorzaakt door spijkerzolen en onvoldoende bescherming tegen meubilair, zand, kiezel en andere harde materialen. Schade door zand, haren of ander schurend materiaal moet voorkomen worden door het plaatsen van een, voldoende grote, schoonloopzone bij alle toegangsdeuren.

Waterschade veroorzaakt door elektrische apparatuur, natuurrampen, overdadig vocht in de ondergrond of muren, hydrostatische druk, enz. Bij aanwezigheid van water en/of vocht op de vloer en/of rond de plinten, moet dit onmiddellijk weg gehaald worden.

Onvakkundig verwijderen of vervangen van de laminaatpanelen.

Schade veroorzaakt door een stofzuigermond en harde wieltjes van bureaustoelen. De poten van meubilair moeten altijd voorzien zijn van aangepast beschermingsmateriaal en bureaustoelen of ander meubilair op wieltjes moet voorzien zijn van zachte wielen.

Schade veroorzaakt door speeksel of uitwerpselen van huisdieren en andere bijtende of schurende stoffen.

Wat is de maximale lengte zonder uitzettingsvoeg?

Dit is afhankelijk van de vorm van de woning of ruimte waarin het laminaat gelegd wordt en van de klimatologische omstandigheden. Indien de ruimte min of meer vierkant is, en als er niet tè veel plotse schommelingen zijn in het binnenklimaat tussen week en weekend of gedurende de dag, dan is het mogelijk om tot 15 meter te gaan, zonder uitzettingsvoeg. Vanzelfsprekend moet de dilatatievoeg aan de wand in functie zijn van de totale lengte. Bij een lengte van 15m bij voorbeeld, moet men 15 tot 20 mm uitzettingsruimte laten. Wanneer een lengte van meer dan 10m is geïnstalleerd in een woning, doorgaand van de éne kamer in de andere, door de gang, etc… dan is het natuurlijk ook mogelijk dat dit tot spanning en mogelijke vervorming van de vloer komt. Dit kan bij voorbeeld gebeuren wanneer één kamer is verwarmd en de andere niet. Een andere mogelijkheid is een zwaar meubel in één van de kamers, enz…. In woningen is het aan te raden toch minstens enkele kamers te scheiden van de rest, door het maken van een uitzettingsvoeg onder de deur.

Tenslotte is het belangrijk om te vermelden dat HDF isotroop is, en dus evenveel “werkt” in lengte als in de breedte.

Kan een Uniclick laminaat vloer volvlaks verlijmd worden?

Dit kan, eventueel, maar dit wordt beslist AFGERADEN en elke garantie vervalt hierdoor. Een volvlakse verlijming is duur, tijdrovend en zeer moeilijk. Men moet zorgen voor een perfect vlakke basisvloer (=egaliseren)en die dampdicht is (=behandelen met epoxyhars). Bovendien moet voor de verlijming van het laminaat op de basisvloer een dure tweecomponent polyurethaanlijm gebruikt worden.

De voornaamste redenen waarom men volvlaks zou verlijmen zijn vloerverwarming en akoestische isolatie. Vloerverwarming, is perfect combineerbaar met zwevende plaatsing, mits de juiste keuze van de ondervloer. Raadpleeg de special instructies voor vloerverwarming. Akoestisch moet men rekening houden met doorgangsgeluid en reflectiegeluid. Isolatie voor doorgangsgeluid is zeer slecht voor volvlaks verlijmde vloeren, en is alleen mogelijk met zwevende plaatsing. Reflectiegeluid is inderdaad beter bij verlijming, doch kan opgelost worden door de juiste keuze van de ondervloer, bij voorbeeld Unisound.